Flört şiddeti, romantik bir ilişki içinde olduğu partnerin diğer partnere fiziksel, duygusal veya psikolojik şiddet göstermesidir. Bazı durumlarda bu üç şiddet tipi bir arada görülebilir. İstismarcının amacı, partneri üzerinde güç ve kontrol sağlamaktır. Partnerlerinin üzerinde korku ve baskı oluşturarak onu aşağılamaya yönelik eylemlerde bulunur. Her iki cinsiyet de flört şiddetine maruz kalabilir ancak yapılan birçok çalışma şiddete uğrayanların %95'inin kadın olduğunu gösteriyor.

Şiddet neredeyse her toplumda ve her zaman diliminde görülmüştür. Fiziksel ve sosyal güç eşitsizliklerinden dolayı zayıf olarak görülen kişiyi kontrol etme isteğinden kaynaklanır. Flört şiddetinde de aynı amaçla istismarcılar, partnerlerini bu nedenle kontrol etmeye çalışır. Bunu da birçok yoldan yapar. Bu şiddet türleri fiziksel şiddet, psikolojik şiddet ve duygusal şiddet olmak üzere belli kategorilere ayrılır.


Fiziksel Şiddet

Bir kişide ağrıya ya da fiziksel yaralanmaya neden olan veya neden olmaya çalışan şiddettir. Fiziksek şiddet uygulayan partner diğer partnerini fiziksel güç ile kontrol etmeye çalışır. Birçok durumda duygusal ve psikolojik şiddetin ileri ki boyutu olarak görülür. Ancak flört şiddetinin her zaman, aynı sıralamayla gerçekleştiği söylenemez.

Fiziksel şiddet olarak sayılan davranışlar şu şekilde sıralanmıştır: Vurmak, itmek, tekmelemek, boğmak, tükürmek, silah kullanmak ve çimdiklemek.

Duygusal Şiddet

Duygusal şiddet, fiziksel saldırganlık içermese de sözlü ve duygusal olarak saldırgan bir tutumla başlar. Duygusal şiddette amaç; karşı tarafa duygusal manipülasyon uygulayarak kişinin öz saygısına, öz sevgisine, onuruna ve benliğine zarar vererek mental sağlığını olumsuz anlamda etkilemeye çalışmaktır. 

Duygusal şiddet kapsamına giren davranışlar; hakaret etmek, utandırmak, yalnızken veya sosyal ortamda aşağılama, ayrılmakla tehdit, takip etmek, sindirmek, partnerini ailesinden ve çevresinden uzaklaştırmaya çalışmak şeklinde sıralanabilir.


Cinsel Şiddet

Partnerlerden birisinin rızası olmadan cinsel birlikteliğe zorlamak amacıyla sözlü veya fiziksek eylemler, cinsel şiddet kapsamına girer. Cinsel saldırı, tecavüz, partnerin rızası olmadan dokunmak, öpmeye çalışmak ya da elle taciz etmek, partnerini çıplak veya cinsel içerikli fotoğraflar/videolar çekmeye zorlamak, partnerlerinin doğum kontrol haplarına erişimini engellemek gibi eylemler cinsel şiddet olarak tanımlanır.

Flört Şiddetinin İşaretleri

İlk zamanlarda partnerinizin davranışlarından doğru bir sonuç çıkaramayabilirsiniz. Size karşı ilgili veya sahiplenici davrandığını düşünebilirsiniz. Bir ilişkide bir partnerin flört içi şiddet uyguladığını anlamak için bazı uyarı sinyalleri şu şekilde sıralanabilir;

- Partnerinin mail ve sosyal medya hesaplarına ait şifreleri öğrenme talebi ve bu konudaki ısrarcı tutumu.

- Partnerin kiminle konuşup, kiminle görüşeceği hakkında sürekli direktif vermesi ve eylemlerini kontrol etmeye çalışması. 

- Partnerlerinin katılacağı etkinlikte zaman ve mekan sınırlaması koyması. "Şu saatten önce evde olmalısın!", "Oraya gidemezsin!" gibi kısıtlamalar örnek gösterilebilir.

- Mesaj atarak, arayarak ya da görüntülü arama yaparak partnerini sürekli kontrol etme isteği.

- Sebepsizce öfkelenmesi, sinirlenmesi ve kıskançlık göstermesi.

- Partnerlerden biri ayrılma kararı aldığında partnerine ya da kendisine zarar vermekle tehdit etmek.

- Partnerine ait fotoğraf ve videoları yaymak.

- Taciz edici davranışları için partnerini veya başkalarını suçlamak.


Romantik ilişki içindeyken partnerinizin size karşı kaba davranışları, şiddet gösterdiğine dair ufak sinyalleri, sözlü hakaret ve yapılan duygusal istismarları göz ardı ediyor ya da etmiş olabilirsiniz. Şiddet gördüğünüzün farkında olmayabilir, bu sorunların geçici olduğunu düşünebilirsiniz. Partnerinizin değişeceğine dair bir inancınız olabilir. Yaşadığınız olaylar, üzerinizde travmatik etkiler yaratabilir hatta kendinizi suçluyor olabilirsiniz. Partnerinizin yaptıklarında siz sorumlu değilsiniz. İlişkilerinizde özgürlüğünüzden ve mutluluğunuzdan taviz vermek zorunda değilsiniz. Zaten her türlü şiddetin olduğu bir ilişki, sağlıklı bir şekilde devam edemez. Flört şiddetiyle mücadele edebilmek için flört şiddetinin tam olarak ne olduğunu kavramak gerekir.