Soru sor

İkili ilişkiler üzerine soru sor, Psikologlardan cevap al!

Smokinli.com'da romantik ilişkiler üzerine soru sorabilir, sorulmuş sorulara tecrübelerinizden yola çıkarak cevap verebilirsiniz.

Soru Sor!

Kullanım Şartları

A. GİRİŞ

A.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) smokinli.com adlı internet sitesi üzerinden sunulan Blog (bundan sonra Site veya Blog olarak anılacaktır) hizmeti ve ilgili diğer imkânlar dâhil olmak üzere, aşağıda tanımlanacak olan (Bkz. “B. Tanımlar”) Ziyaretçi ve Üye sıfatlarıyla kullanılmasına ilişkin şart ve detayları düzenlemektedir.

A.2. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Site’ye ziyaret veya üye olma saiklerinden biriyle eriştiği andan itibaren Kullanıcı’nın tabi olması gereken koşulları düzenlemektedir. Kullanıcı’nın sahip olacağı Ziyaretçi veya Üye sıfatlarına göre, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de tabi olacağı hükümler değişiklik gösterebilecektir.

B. TANIMLAR

B.1. İşbu Sözleşme’de yer verilmiş tanımlar aksi açıkça ifade edilmedikçe aşağıda tanımlandıkları şekilde anlaşılmalıdır:

 • İçerik Sağlayıcı: İnternet ortamı üzerinden sunulan her türlü bilgiyi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişi.
 • Üye: smokinli.com üzerinden üyelik işlemlerini tamamlamak suretiyle hesap oluşturan ve üyeliğin sağladığı soru sorma, cevap verme, yorum yapma başta olmak üzere birçok avantajdan faydalanan kişi
 • Yer sağlayıcı: Kanun kapsamında, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişi.
 • Ziyaretçi: smokinli.com’u ziyaret ederek üye sıfatını haiz olmadan sınırlı bir şekilde Site’deki paylaşımları görüntüleyebilen ve yine sınırlı bir şekilde Site’de dolaşım gerçekleştiren kişi.
 • Kullanıcı: Site’yi ziyaretçi veya üye sıfatları ile çeşitli şekillerde kullanan kişi (Üye işlemlerinde bulunan Kullanıcı “Üye” sıfatını; Üye işlemlerinde bulunmayan Kullanıcı “Ziyaretçi” sıfatını haiz olur).
 • Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

C. GENEL ŞARTLAR

C.1. İşbu Sözleşme’nin Site’ye erişimden itibaren ve Site’de gerçekleştirilecek her türlü faaliyetten önce okunması gerekmektedir.

C.2. İşbu Sözleşme’de hüküm altına alınan düzenlemelerin bir kısmının veya tamamının Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde, Blog’ta Kullanıcı sıfatına dayalı hiçbir işlem gerçekleştirilemeyecektir.

C.3. Kullanıcının üyelik işlemlerini tamamlamasıyla beraber, İşbu Sözleşme’de hüküm altına alınan şartları kabul ettiği ve onayladığı anlaşılacaktır. Daha açık bir ifadeyle, İşbu Sözleşme’de yazılı şartların, üyelik hesabını oluşturan üye tarafından kabul edildiği ve onaylandığı anlaşılacaktır.

C.4. smokinli.com tarafından zaman zaman Blog içerisinde Kullanıcı’ya veya içeriğe ilişkin gerçekleştirilebilecek güncellemeler de işbu Sözleşme kapsamındadır. Söz konusu güncellemeler Kullanıcı’ya ayrıca bildirilecektir. Kullanıcı’nın Blog’un kullanımına ve/veya Blog’ta yer alan imkânlardan yararlanmaya devam etmesi Kullanıcı tarafından bu durumun zımnî olarak onaylanmasına anlamına gelecektir. Kullanıcı’nın aleyhine yapılan değişiklikler için Kullanıcı’dan ayrıca onay alınacaktır.

C.5. smokinli.com tarafından, işbu Sözleşme’de yapılan herhangi bir değişiklik hâlinde, güncel Sözleşme Kullanıcılar’a mail olarak gönderilecek ve/veya Blog üzerinden erişilebilir bir link aracılığıyla yayımlanacaktır. Yenilenmiş Sözleşme, Kullanıcılar’a bildirilen yayım tarihini izleyen tarihten itibaren lehe maddeleri ile geçerli olacak, mevcut veya sonraki tüm Kullanıcılar güncellenmiş şartlara tabi olacaktır.

C.6. Yenilenmiş Kullanıcı Sözleşmesi’nin varlığı hâlinde, bu sözleşmeyi onaylamayan Kullanıcılar’ın Blog üzerindeki kullanımını derhal sona erdirmeleri gerekmektedir. Aksi hâlde, Yenilenmiş Sözleşme, Kullanıcılar’a bildirilen yayım tarihini izleyen tarihten itibaren lehe maddeleri ile geçerli olacak, mevcut veya sonraki tüm Kullanıcılar güncellenmiş şartlara tabi olacaktır.

D. BLOG HAKKINDA

D.1. Blog Üyeler’ine şunları sağlamaktadır:

 1. kadın erkek ilişkileri üzerine sorular sorulması,
 2. sorulmuş olan sorulara cevap verilmesi ve
 3. verilen cevaplara yorum yapılması.

E. ZİYARETÇİ’NİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

E.1. Ziyaretçi, Blog’a erişerek, Blog’ta yazılmış olan soru ve cevapları, yorumları ve Blog üzerindeki temel verileri sınırlı şekilde görüntüleme hakkına sahiptir. Bu sınırlı erişim Ziyaretçi’ye Blog’u sadece görüntüleme hakkı sunmaktadır.

E.2. Ziyaretçi, Blog’tan yararlanma hakkını ancak Blog’a üye olması şartıyla haiz olacaktır.

F. KULLANICILAR’IN ORTAK HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

F.1. Kullanıcı, Blog’a geçerli bir internet bağlantısı yoluyla erişecektir.

F.2. Kullanıcı işbu Sözleşme’yi her zaman feshetme hakkına sahiptir. İşbu Sözleşme:

 1. Ziyaretçi tarafından erişim durdurularak her zaman sona erdirilebilecektir.
 2. Üyelik işlemini tamamlayan Kullanıcı (Üye) bakımından, hesabının silinmesi talebinin “smokinliofficial@gmail.com” adresi üzerinden smokinli.com’a iletilmesi sonucu, hesabın anonim hâle getirilmesiyle Sözleşme’nin feshi gerçekleşmiş olacaktır.

G. ÜYELİK ŞARTLARI

G.1. Ziyaretçi’nin Site’ye üyesi olabilmesi için 18 (onsekiz) yaşından büyük olması gerekmektedir.

G.2. Ziyaretçi’nin Site içerisinde sunulmuş olan imkânlardan yararlanabilmesi için gereken üyeliğin tamamlanması kullanıcı adı ve elektronik posta adresi verilerinin smokinli.com’a verilmesi ile bir parola belirlenip hesap oluşturulması sonucunda meydana gelir.

G.3. Üye işlemlerinin tamamlanabilmesi için, smokinli.com’a verilen elektronik posta adresi bilgisinin doğru ve güncel olması gerekir. Verilmiş olan elektronik posta adresinin doğru ve güncel olduğunu teyit etmek amacıyla elektronik posta adresine doğrulama maili gönderilecektir.

H. ÜYELİK SONRASI İŞLEMLER

H.1. Üyelik hesabına giriş için kullanılan parolanın unutulması halinde, Üye, hesap oluşturma aşamasında belirlediği elektronik posta adresine gönderilecek link üzerinden parolasının sıfırlanmasını her zaman talep edebilecektir.

H.2. Üye, her zaman, Site’deki hesabına giriş yaparak profilindeki bilgilerini güncelleyebilecek ve Site’de öngörülen diğer ek verileri profiline ekleyebilecektir.

I. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

I.1. Üye, hesap oluştururken kendisinden talep edilen bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasından bizzat kendisi sorumludur.

I.2. Üye, işbu Sözleşme kapsamında yalnızca kendisi için işlem yapma hakkına sahip olup, işbu Sözleşme’de yer alan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez, Site içerisinde yer alan üyelik hesabını kendisinden başka kişilerin kullanımına açamaz, hesap bilgilerini 3. kişilerle paylaşamaz. Bu işlem/ işlemleri gerçekleştiren Üye, fiilinin sonucundan bizzat sorumludur.

I.3. Üye, Blog’ta kendisine daha iyi hizmet verilebilmesi için, smokinli.com’un kendisine elektronik posta göndermesine onay vermeye veya elektronik posta gönderimini reddetmeye yetkilidir.

I.4. Bildirimler için gönderilecek elektronik postalar üye tarafından yönetilebilir.

I.5. Üye, Site üzerinden yapmış olduğu her türlü paylaşımda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, Kanunlar’a ve hukuka aykırı paylaşımlarda bulunamaz. Bu yöndeki paylaşımlardan bizzat kendisi sorumlu olacaktır.

I.6. Üye, her zaman üye hesabının silinmesi hakkına sahiptir. Üye hesabının silinmesini isteyen üye, “smokinliofficial@gmail.com” üzerinden yazılı bir şekilde başvuruda bulunmalıdır.

J. SMOKİNLİ.COM’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

J.1. smokinli.com 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca sahip olduğu yükümlülükleri yerine getireceğini kabul eder.

J.2. smokinli.com Blog üzerinden sunulan hizmetin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni göstermekle sınırlı olup, smokinli.com’un bahsi geçen konulara ilişkin herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır.

J.3. smokinli.com Üyeler’ine üyeliğin işlenmesi, yönetilmesi ve Üyeler’e daha iyi hizmet sunulabilmesi amacıyla elektronik postalar gönderebilecektir.

J.4. smokinli.com Üye’nin üyeliğinin kaldırılması talebini mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirecektir. Üyeliğin kaldırılması işlemi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 30224 sayılı Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi Hakkındaki Yönetmelik kapsamında hesabın anonim hâle getirilmesiyle sağlanacaktır.

J.5. smokinli.com, Üye’nin sahip olduğu hakların kullanımı için mümkün olan en kısa sürede gerekli tüm işlemleri yapacaktır.

J.6. smokinli.com, ücretsiz olarak sunmakta olduğu hizmetleri ücretli hâle dönüştürebilme hakkını saklı tutar.

J.7. Üye’nin kendisine sunulan imkânları öngörülen yasal yolların kapsamı dışında kullanması ve/veya işbu Sözleşme’yi ihlal etmesi halinde smokinli.com tek taraflı olarak Üye’nin Site içerisindeki üyeliğini sonlandırmaya yetkilidir. smokinli.com kendisine iletilmiş şikâyet kayıtlarını inceleyerek, ahlak dışı iletişim ve uygunsuz içerik paylaşımları dâhil ve bunlarla sınırla kalmamak üzere her türlü uygunsuz davranış kriterleri üzerinden kayıtları değerlendirerek, hem Site hem de Üyeler yönünden üyeliğin kaldırılması, askıya alınması veya yorumların silinmesi gibi her türlü gerekli önlemi/önlemleri alma hakkına sahiptir. Belirtmek gerekir ki, smokinli.com, gerektiğinde söz konusu Üye/Üyeler’i bir daha üye olamayacak şekilde Site’den uzaklaştırabilecektir.

J.8. smokinli.com’un üyelik için verilen bilgilerin işbu Sözleşme’de belirtilen şartları karşılayıp karşılamadığını denetleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Üye’nin bu şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde, smokinli.com üyeliği silme hakkı saklıdır.

J.9. smokinli.com, emredici mevzuat ya da alt düzenleyici işlemler sebebiyle, resmi makamlar tarafından usulünce talep edilen tüm verileri yetkili makamlara açıklamaya yetkilidir. Böyle bir açıklama bilgi gizliliğinin veya kişisel verilerin korunmasının ihlali olarak değerlendirilemez. (Detaylı Bilgi için bkz.: KVKK Aydınlatma Metni)

K. SORUMSUZLUK

K.1. smokinli.com İçerik Sağlayıcı sıfatını haiz olmayıp yalnızca Yer Sağlayıcı konumundadır.

K.2. smokinli.com, Yer Sağlayıcı sıfatı doğrultusunda yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Bu kapsamda, smokinli.com’un sorumluluğu, kendisine iletilecek olası bildirimler doğrultusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, sair mevzuatlara uygun olarak gerekli tedbirleri alma ile sınırlıdır.

K.3. smokinli.com, Üyeler arasında gerçekleşecek olan görüşmeler dâhil ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü iletişim/etkileşim faaliyetine dâhil olamayacağı gibi bu iletişimden kaynaklanan problemlerin, zararların ve başkaca taleplerin muhatabı olmayacaktır.

K.4. smokinli.com yürürlükteki Kanunlar doğrultusunda müsaade edildiği sürece, Blog kullanımı kapsamında Üyeler’in ihmal ve/veya davranışlarıyla bağlı değildir.

K.5. İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler smokinli.com’un sorumluluğu dışında olup; Sözleşme’ye aynı şekilde yansıtılacaktır.

K.6. Hesap oluşturma esnasında belirlenmiş olan bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılması ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda ortaya çıkacak zararlardan smokinli.com sorumlu tutulmayacaktır.

K.7. smokinli.com doğal afet, terör olayları, savaş, askeri uygulamalar, epidemi/pandemi niteliğini haiz salgın hastalık ve buna bağlı gelişen hükümet önlemleri ve/veya yoğun ulaşım kısıtlaması, yangın, deprem gibi doğal afetler, enerji ve işgücü kaybı, sunucuların zarar görmesi, ağ sistemlerine sızılması gibi kendilerinden kaynaklanmayan, mücbir sebep olarak adlandırılabilecek birtakım objektif imkânsızlıklar nedeniyle iş bu Sözleşme’den doğan sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirememesinden ve/veya geciktirmesinden sorumlu olmayacaktır.

L. MUHTELİF HÜKÜMLER

L.1. smokinli.com, tarafından sunulan hizmet ve imkânlar dolayısıyla işlenmekte olan Ziyaretçi’ye ait kişisel veriler, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun ve Site üzerinden erişilebilecek olan Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni (KVKK Aydınlatma Metni) ve Çerez Politikası Metni doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda Ziyaretçi, Site’de dolaşım gerçekleştirmeden önce KVKK Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası’nı okumakla yükümlüdür.

L.2. smokinli.com tarafından sunulan hizmet ve imkânlar dolayısıyla işlenmekte olan Üyeler’e ait kişisel veriler, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun ve Site üzerinden erişilebilecek olan KVKK Aydınlatma Metni doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda kendilerine ilişkin kişisel verilerin elde edilmesinden önce Üyeler Site üzerinde yer alan KVKK Aydınlatma Metni vasıtası ile aydınlatılmıştır.

L.3. smokinli.com, Üye’nin Site üzerinde yer alan profiline eklediği fotoğraf verisini yalnızca Üye’nin bu konudaki açık rızasına bağlı olarak işlemektedir.

L.4. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü veya geçerliliğini etkilemeyecektir.

L.5. İşbu Sözleşme’de yer alan madde başlıkları yalnızca referans amaçlı olup, Sözleşme’nin yorumunu veya anlaşılmasını etkilemeyecektir.

L.6. Üyeler, Blog kullanımına yönelik veya işbu Sözleşme doğrultusunda ilgili tüm sorular ve bildirimler için “smokinliofficial@gmail.com” adresine elektronik posta göndererek bize ulaşabilecektir.