Soru sor
Terazi Burcu | 23 Eylül 2020 - 22 Kasım 2020

Terazi Burcu Tarihi

23 Eylül - 22 Kasım

Astroloji - Terazi Burcu Tarihi Hakkında Bilgiler

Terazi Burcunun Tarihi

Terazi burcu da, Terazi takımyıldızı ile denk gelmez. Zodyak’ta, bu burç Başak ve Akrep burçları arasında yer alır ve çemberin yedinci 30 derecesine konumlanmıştır. Sonbaharın başlangıcına işaret eden Terazi, kardinal, yani öncü bir burçtur. Aynı zamanda sonbaharın gelmesi için Güneş’in battığı ve yazın sona erdiği bir burçtur. Her şeyin yavaş yavaş ölmeye ve sönmeye başladığı, kış uykusuna girdiği bir doğa döngüsünü temsil eder, bu yüzden de Güneş’in yaşam gücünün en düşük seviyede olduğu burç olması garip değildir.


Bir bakıma, Terazi takımyıldızı gerçekten mevcut değildir, çünkü Akrep’in pençelerini temsil eder ve bu da onu akrep takımyıldızının bir parçası yapar. Babil astrolojisinde MUL Zibanu olarak tanınan Terazi, hem akrep pençelerine hem de denge terazileri ile bağdaştırıldı. Antik Yunan da da aynı şekilde tanınan Terazi, açıkçası Terazi burcunun 15. derecesinde gösterilen mutlak bir denge noktasını temsil eder. Barındırdığı yıldızlar aracılığıyla bu takımyıldızla ilgili sunulan diğer tüm görüşler, aslında farklı bir takımyıldızının parçasıdır.


Terazi Burcunun Mitolojik Geçmişi

Terazi burcunda ufak bir gizem vardır. Bir yandan, genellikle Yunan masumiyet ve saflık tanrıçası Astraea ile bağdaştırılır, ancak bu tanrıça genel olarak Terazi'den önceki Başak burcuyla ilişkilendirilir. Öte yandan da, Akrep yıldızları Terazi takımyıldızını oluşturur. Terazi, ayrı bir burç olmaktan çok neredeyse Başak ve Akrep burçlarının bir bağlantısı gibidir.


En çok Zeus’un kızı olan Yunan adalet tanrıçası Dike ile ilişkilendirilir. Dike, çoğunlukla Astraea ile bir ilişki halinde olsa da, diğer Zodyak burçlarından ayrı bağımsız bir kişi gibi görünür. Babası Zeus’un hizmetinde olan Dike, insanlar öldükten sonra insan ruhlarının ağırlığını ölçmekten sorumluydu. Görevi, ahlaksız ruhları cezalandırmak, dürüst ve adil ruhları ödüllendirmekti. Terazi'nin Astraea ile olan bağlantısı da, Astraea’nın insan ırkından vazgeçtikten ve insanları bozulmuş doğalarına bırakmaya karar verdikten sonraki rolüyle ilgilidir.


Mitoloji ve Terazi Burcu Arasındaki İlişki

Terazi burcu, gündelik hayatımızda algıladığımız şekliyle adaleti ve herhangi bir denklemin tüm taraflarının tatmin edilmesi için kurulması gereken dengeyi temsil eder. Burada, orta yolu bulması gereken iki şey arasındaki ilişki söz konusudur ve bu tam olarak Terazi burcunun kişilerarası ilişkileri denge terazisi şeklinde temsil etmesinin sebebidir.


Terazi burcuna bağlı kişilerde, daha çok başkalarına saygı ve hayranlık besleme ve kendi kişiliğinden emin olamama eğilimi vardır. Bu durum, tıpkı takımyıldızının ve burcun çoğunlukla biri masumiyet tanrıçasıyla, diğeri de ölümcül bir hayvanla temsil edilen her iki tarafındaki burçlarla olan bağlantısı gibidir. Buradaki en ilginç şey, saflık ve masumiyet tanrıçası ile en hayvani tarafımızla bağlantılı olan ölümcül hayvan arasında en önemli dengenin kurulması gerektiği gerçeğinde yatmaktadır. Akrep'in doğası gereği, bu takımyıldızdan gelen yıldızlar genellikle bir çeşit karmik ceza ile bağlantılıdır. Başka bir deyişle, bir kişinin, adalet ölçeklerinde bu yaşamdan önce ölçülen borcu bu yaşam süresinde ödenmelidir.


Burç Uyumu

Burcunuzu ve onun burcunu seçerek, birbirinizle olan ilişki, hayat ve arkadaşlık uyumunuzu hemen öğrenebilirsiniz.

Koç Burcu
Yengeç Burcu

Terazi Burcu Astrolojik Bilgiler

Astroloji Hakkında

Astroloji hem sanat hem de bilim olarak kabul edilir. Astroloji sanattır çünkü farklı yönleri bir araya getirmek ve bireyin karakter özellikleri hakkında bir fikir oluşturmak için yoruma ihtiyaç vardır. Bununla birlikte, astrolojinin matematiksel kısmı da bir bilim olarak kabul edilir çünkü astronomi ve matematik anlayışını gerektirir.

Sixtus IV, bir burç çizen ve yorumlayan ilk Katolik papaydı, Leo X ve Paul III tavsiye için her zaman astrologlara güvenirken, II. Julius astrolojik olarak taç giyme tarihini seçti.